عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادر

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادر 

ستاره های سرشناس هالیوودی در روز جهانی مادر تصویر های مختلفی از خود در شبکه های مجازی به اشتراک گذاشتند،بازیگرانی که مادر بودند عکس های خود و فرزندانشان را منتشر کردند. به مناسب روز جهانی مادر، ۸ مه، ستاره های هالیوود تصویر هایی را در شبکه های مجازی منتشر و تشکر، علاقه و احترام خود را نسبت به مادران شان اعلام کردند که ما بعضی از زیباترین تصویر های آن ها را برایتان آورده ایم.

 

جنیفر لوپز
عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرجان لجند

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرمایلی سایرس

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرسلما بلیر

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرکریس جنر

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرآشر

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرپینک

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرکلویی کارداشیانعکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرایوانکا ترامپ 

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرمدونا

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرهایدی کلوم

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرکاترین زیتا جونز

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرامیلی راتایکوفسکی

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرهیو جکمن

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرجی جی حدید

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرژیزل بوندشن

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرهلی بری

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادربروک شیلدزعکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرجولیت لوئیس

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرملیسا جون هارت

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادرمایکل فلپس

عکس های ستاره های هالیوودی در روز جهانی مادر

 

 

گرد آوری : ناز میهن

کلیدواژه ها :