باور به اعداد نحس و شانس از کجا آمده است؟

باور به اعداد نحس و شانس از کجا آمده است؟ 

باور به اینکه تعداد زیادی از اعداد نحس میباشند و بسیاری دیگر برای انسان شانس به همراه دارند در سراسر جهان وجود دارد. برخی اعداد که به اعداد شانس و بدشانس شناخته شده اند برای خیلی معنا و مفهوم دارند. معنا و مفهومی که از افسانه های قدیمی یا داستان های مقدس نشات گرفته اند. این خرافه ها روی زندگی هرروز مردم تاثیر گذاشته

 

و خیلی ها این اعداد را در برنامه ریزی مسافرت، خرید و بخت آزمایی ها در نظر میگیرند. در اینجا با مشهورترید خرافه ها درمورد اعداد آشنا شوید.

 

عدد نحس ۱۳
این خرافه در تعداد زیادی از نقاط جهان متعارف هست و برای آن از واژه تریسکایدکافوبیا به معنای ترس از عدد ۱۳ بهره گیری می‌شود. ریشه این خرافه به اسطوره اسکاندیناویایی باز می‌گردد: در جشنی ۱۲ الهه شرکت داشتند و هنگامی که سیزدهمین مهمان وارد جشن میشود یکی از الهه ها می میرد و مصیبت ادامه پیدا میکند.

 

اعداد زوج و فرد
برخی افراد معتقدند اعداد زوج بدشانسی می آورند و اعداد فرد خوش شانسی. منطقی که در پس این خرافه هست این هست که اعداد زوج بدشانسی می آورند چون قابل تقسیم میباشند و این قدرت آنها را کم میکند. اما اعداد فرد قابل تقسیم نیستند و همۀ وقت} قوی می مثل. بر زمینه این خرافه خیلی ها یکی از گوشه های اسکناس را تا میکنند تا تعداد گوشه ها فرد شود.

 

عدد شانس ۱۲
همان طور که ۱۳ یکی از بدشانس ترین اعداد هست ۱۲ نیز یکی از خوش شانس ترین اعداد شناخته شده هست. یکی از دلایلی که این عدد را به خوش شانس ترین عدد مشهور کرده این هست که عدد ۱۲ به خوبی قابل تقسیم هست. چنین عدد کوچکی به یک دوم، یک چهارم و یک سوم قابل تقسیم هست. به اعتقاد خیلی ها عدد ۱۲ برنده روحیات مثبت هست چون در همجواری عدد ۱۳ قرار دارد.

 

عدد شانس ۳
عدد ۳ به چند علت عدد شانس هست. ۱: یکی این واقعیت که زن و مرد با آوردن فرزند به یک واحد ۳ نفره تبدیل می‌شوند و همین واقعیت عدد ۳ را به یک عدد جادویی تبدیل کرده هست. ۲: این عدد با سه گانگی مذهبی که در تعداد زیادی از مذاهب یافت میشود نیز در رابطه هست.

 

این سه گانگی در مسیحیت پدر، پسر و روح القدس هست. در اسلام ۳ مکان مقدس و در مذهب پگان سه گانه زمین، دریا و هوا هست که کره خاکی را ساخته هست. یکی دیگر از باورها درمورد عدد ۳ این هست اگر دو بار شکست بخوری بار سوم پیروز خواهی شد.

 

عدد ۹
عدد ۹ در تعداد زیادی از نقاط جهان به عدد شانس مشهور هست زیرا عدد ۳ به توان ۳ می‌شود ۹٫ به همین علت در تعداد زیادی از ضرب المثل های انگلیسی عدد ۹ به کار گرفته شده هست. بعنوان مثال وقتی میخواهند بگویند بسیار خوشحال و خرم هستم این جمله را به کار می‌برند «be on cloud nine» یا زمانی که فردی میخواهد بسیار شیک باشد می‌گویند «dressed to the nines» و موارد دیگر…

 

عدد ۱۷
 به گزارش ناز میهن در ایتالیا ۱۷ عدد بدشانسی هست و در کشور آمریکا عدد ۱۳٫ ایتالیایی ها عدد ۱۷ را به این شکل می‌نویسند «XVII» که دوباره به شکل «VIXI» بازسازی شده هست. این کلمه را به دو شکل می‌توان در زبان ایتالیایی ترجمه کرد: من مرده ام، یا زندگی ام تمام شده. همانگونه که آمریکایی ها از عدد ۱۳ فرار می‌کنند ایتالیایی ها هم در کارهای هرروز سعی میکنند از عدد ۱۷ دوری کنند. بعنوان مثال هنگام خرید،

 

هنگام مسافرت و خیلی موارد دیگر…ناگفته نماند که عدد ۱۳ که در تعداد زیادی از نقاط جهان به عدد نحس مشهور هست در ایتالیا عدد شانس محسوب میشود.

 

 

گرد آوری : ناز میهن

کلیدواژه ها :